Breaking News

คุณธรภัทร์ มีเดช ที่ปรึกษารัฐมนตรี และคุณกาญจน์กุระ ฮัยคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬานครปฐม ร่วมเป็นประธานอวยพรวันเกิด คริส พรเพ็ชรรัตน์ ผอ.สำนักข่าวเจาะเกราะนิวส์

คุณธรภัทร์ มีเดช ที่ปรึกษ...

นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ”รุ่น1

นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรม...

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์

เร่งขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมื...