Breaking News

ผู้บริหาร พรหมชีวา ลงตรวจความคืบหน้าต้นข้าวแปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ ผลเป็นที่น่าพอใจ รากแข็งแรง ลงลึก พร้อมเตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวนา ช่วยชาวนาขายข้าว

พรหมชีวา ลงตรวจความคืบหน้าต้นข้าวแปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ ผลเป็นที่น่าพอใจ รากแข็งแรง ลงลึก พร้อมเตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวนา ช่วยชาวนาขายข้าว

วันนี้ 24 พ.ค.2564 เวลา 10.30 น.ที่ผ่านมาที่นาเกษตรแปลงใหญ่ บ้านคลองบางเลน หมู่12 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/ประธานบริหารบริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมด้วย คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ประธานกรรมการบริษัท พรหมชีวา จำกัด และคณะ ร่วมลงพื้นที่ แปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของต้นข้าวหลังจากการใส่ปุ๋ยและสารปรับดิน ไปเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งคุณสุขุม และ คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ร่วมเป็นประธานการประชุมถึงความคืบหน้าโครงการแปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ โดยมี คุณวิชาญ ทองดอนโต เลขาฯสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย/ประธานวิสาหกิจชุมชนไผ่หูช้าง1/ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ไผ่หูช้าง บางเลน ในฐานะ ผู้จัดการแปลงนาสาธิต คุณสมชาย แจ่มนิยม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่12 ซึ่งเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตรสาธิต และเป็นเจ้าของที่นาแปลงดังกล่าว และ คุณ ธนัช ศิระดุลยกร ที่ปรึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของบริษัท พรหมชีวา จำกัด ร่วมประชุม โดยแบ่งวาระการประชุมตามหัวข้อหลักดังนี้ ในวันที่ 30 พ.ค.2564 ที่จะถึง ได้เตรียมการ
1.จัดกิจกรรมดูงานสาธิตนาแปลงใหญ่ พร้อมให้ปุ๋ย สารปรับดิน และอะมิโน ดูผลของการหยอดข้าว ครบ 45 วัน
2.แสดงผลผลชี้วัดการใช้เครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย
3.รับข้อมูลราคาข้าวจากพี่น้องชาวนา เพื่อเป็นข้อมูลการทำการตลาดที่จะนำข้าวไปขายให้ได้ราคาเป็นที่พอใจ สร้างรายได้แก่พี่น้องชาวนา
4.เตรียมดำเนินการ โครงการโคกหนองนาโมเดล โดย บริษัท พรหมชีวา จำกัด จะลงทุนหาที่นาให้ชาวนามีที่ทำกิน ตามโครงการคนละ2ไร่
โดยแปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ แห่งนี้ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ทำการเช่าจาก คุณสมชาย แจ่มนิยม จำนวน 22 ไร่ เพื่อจัดทำเป็นแปลงเกษตรสาธิต เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ตามหลักโครงการโคกหนองนาโมเดล ซึ่ง บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้นำมาต่อยอดสอดคล้องกับโครงการข้าวหอมคืนถิ่น เตือนใจไทย ภาคกลาง หรือ อโยธยา เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา เกษตรกรให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งได้ทำการเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษา อธิบดีกรมการข้าว, อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษา(ด้านโครงการพระราชดำริ) เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้มอบเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย ให้ไว้ที่แปลงนา เพื่อทำการหยอดข้าวให้เกษตรกร ชาวนาได้มีทักษะนำมาใช้เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้านคุณธนัช ศิระดุลยกร กล่าวว่า วันนี้มาดูความคืบหน้าแปลงนาสาธิต รอบแรก หลังจากใส่กรดอะมิโน และสารปรุงดินแล้ว ได้ทำการลดน้ำให้แห้งให้ดินในนาแตกหัวระแหง ซึ่งเกิดสาหร่ายมาเกาะพื้นนาเยอะ และพอน้ำในนาแห้งจนหมดปล่อยทิ้งไว้จนดินแห้งขอด สาหร่ายเหล่านั้นก็แห้งติดตามดินโดยจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีต่อไป และตนเองได้ทำการลองถอนต้นข้าวปรากฏว่า ต้นข้าวรากเยอะถอนไม่ขึ้น นั่นหมายความว่าต้นข้าวและรากแข็งแรง จะทำให้ต้นข้าวเติบดตได้อย่างดีในอนาคต และถึงแม้วันนี้ จะมีหญ้าหรือวัชพืชขึ้นมาแซมบ้าง ก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อน เพราะวัสดุปรุงดินและสารอะมิโนที่หว่านไปในครั้งแรกนั้นเป็นอาหารที่พอเพียงสำหรับต้นข้าวและต้นวัชพืช ซึ่งจะทำการติดตามต่อไป และ สิ้นเดือนนี้จะทำการหว่านสารปรุงดินและกรดอะมิโนรอบสองซึ่งจะทราบผลการทดลองอีกครั้ง
ด้านคุณวิชาญ ทองดอนโต กล่าวเสริมว่า วันนี้ได้มาดูความคืบหน้าเกษตรแปลงใหญ่ ที่ทางสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยได้ร่วมกับ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ทำการทดลองทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวหอม จำนวน 22 ไร่ โดยผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจ ในการเติบโตของข้าวเป็นไปในทิศทางที่ดี ความแข็งแรงของต้นข้าวเป็นที่น่าพอใจ และการแตกกอข้างข้าวนั้นดีมาก ซึ่งต้องรอติดตามผลตอนสิ้นเดือน พ.ค. อีกครั้ง
ด้านคุณสุขุม วงประสิทธิ ได้กล่าวว่า วันนี้บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้มาดูความคืบหน้าแปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณวิชาญ ทองดอนโต และ คุณสมชาย แจ่มนิยม ที่ช่วยกันดูแลที่นาแห่งนี้ ซึ่งผลในวัน หลังจากข้าวปลูกไปได้ 35 วัน เป็นที่น่าพอใจ รากแข็งแรงยึดดินเป็นอย่างดี ลำต้นแข็งแรง และไม่กี่วันข้าวจะตั้งท้องข้าวออกรวง ซึ่งคาดว่า ข้าวที่ใช้เครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย จะทำให้เกิดผลในการลดต้นทุนให้ชาวนาได้อย่างแท้จริง
และในวันที่ 30 พ.ค.2564 ที่จะถึงนี้ จะทำการประชุมใหญ่อีกครั้งเพื่อดูผลของการปลูกข้าว การทำนาแปลงใหญ่ร่วมกับพี่น้องชาวนาใน อ.บางเลน แห่งนี้ ตลอดจนจะมีการบรรยายเรื่องนวัตกรรมที่จะนำมาเสริม อาทิ สารปรุงดิน กรดอะมิโน นอกจากนี้จะมีการสาธิตเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมอย่างไร อีกทั้งจะเปิดอบรมรับฟังข้อมูลพี่น้องชาวนาในพื้นที่ เพื่อนำเสนอการทำการตลาดการขายข้าวให้มีราคาแก่พี่น้องชาวนา ที่บางเลน และอีกประเด็น จะเริ่มดำเนินแผนตามโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นนาแปลงใหญ่ โดยการหานาแปลงใหญ่ ทำการพัฒนาแปลงนานั้นและจะให้พี่น้องชาวนาที่ไม่มีที่ดินทำกินมาทำนา ทำเกษตรในที่นาแปลงใหญ่นี้ โดยการลงทุนของ บริษัท พรหมชีวา จำกัด อีกด้วย
คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ได้กล่าวว่า วันนี้ได้ดูต้นข้าว รากข้าวที่ยึดกับดิน นั้นแข็งแรงและลงลึกมาก และข้าวเริ่มแตกกอหลายต้น จึงคิดว่าข้าวที่ปลูกโดยเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยนั้นจะมีประสิทธิภาพ ในการช่วยลดต้นทุนให้ชาวนาและช่วยการทำนาให้ชาวนาได้อย่างสมบูรณ์