Breaking News

“อ.สุบิน นะหน้าทอง” เปิดตัวไพ่ปฐมบท ”เทพอินทร์แปลง สี่หูห้าตา” พยากรณ์ดวงชะตาสำรับแรกของโลก

“อ.สุบิน นะหน้าทอง” เปิดตัวไพ่ปฐมบท ”เทพอินทร์แปลง สี่หูห้าตา” พยากรณ์ดวงชะตาสำรับแรกของโลก

ถือว่าเป็นฆราวาสพุทธไสยาเวทย์ “เข็มตะเกียบทอง” ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับ “อ.สุบิน นะหน้าทอง” จากบรรชิตศิษย์ตถาคตผู้เรืองเวทย์ “ครูบาสุบิน สุเมธโส” พระเกจิแผ่นดินล้านสู่เกจิฆราวาสผู้เปิดตำนาน “ลงนะหน้าทองเจิมสิริมงคล 9 จุด” ผู้เรืองเวทย์วิเศษแห่งยุคหนึ่งในศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ ศาสตร์การสร้าง “เทพอินทร์แปลงสี่หูห้าตา” กับ “หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา” ซึ่งล่าสุด อ.สุบินได้ถ่ายทอดมาเป็นไพ่ปฐมบททำนายดวงชะตา “เทพอินทร์แปลง สี่หูห้าตา” ซึ่งนับได้ว่าเป็นสำรับแรกของโลก โดย 1 สำรับมี 44 ใบ อ.สุบินได้ออกแบบรูปภาพไว้อย่างสวยงามนอกจากนี้ อ.สุบิน ยังได้จัดทำคู่มือประกอบการอ่านไพ่พยากรณ์ปฐมบท ”เทพอินทร์แปลง สี่หูห้าตา” ไว้อย่างละเอียด ซึ่งมีทั้งคำสำคัญ การแปลความหมาย และ ระบบอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย โดยผู้สนใจศึกษาจะต้อง…เชื่อมั่นในตัวตน เชื่อในสิ่งที่เห็น เห็นในสิ่งที่เชื่อ และ ดวงชะตาฟ้าลิขิต…ทั้งนี้ในการวางไพ่ทำนายจะใช้แบบเซลติกครอส จำนวน 10 ใบ แทน 10 ตำแหน่ง ดังนั้น 1. ดวงเจ้าชะตา 2. สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบเจ้าชะตา 3. ความคิดของเจ้าชะตา 4. อดีตบริวาร ความรอบข้าง ที่เปลี่ยนแปลง 5. อดีตฐานะ คนอุปถัมภ์ 6. อนาคนอันใกล้นี้ 7. ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 8. คนรอบข้างเจ้าชะตา หรือ ปมในใจที่มีปัญหา 9. ปมในใจของเจ้าชะตาที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ และ 10. บทสรุปของชีวิต“ไพ่ปฐมบทอินทร์แปลงสี่หูห้าตา ออกแบบมาให้เราทั้งหลายได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นการอนุรักษ์ศาสตร์การทำนายไพ่ไว้ เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ และเพื่อการเผยแผ่ประวัติเทพอินทร์แปลงสี่หูห้าตาให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าท่านนั้นคือพระอินทร์จำแลงลงมาเป็นรูปลักษณะคล้ายลิงมีสี่หูมีห้าตาโดยเป็นปริศนาธรรม ว่าสี่หูหมายถึงพรหมวิหาร 4 ห้าตา หมายถึงศีล 5 นั้นเอง เพื่อให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม ใครปฏิบัติได้ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป” อ.สุบิน กล่าวสำหรับ “เทพอินทร์แปลง สี่หูห้าตา” หรือ “แมง 4 หู 5 ตา” ที่ชาวเหนือให้ความเคารพและความศรัทธา นั้น มีประวัติความเป็นมาคือ พระอินทร์ได้แปลงรูปลงมาเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างพิเศษ ที่มีหู 4 หู และมีดวงตา 5 ดวง เพื่อมาช่วยเหลือผู้ที่ประกอบความดีมีเมตตาอ.สุบิน เล่าว่า ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ท่านได้กล่าวไว้ว่า ที่พระอินทร์จำแลงแปลงกายลงมานั้น มีสี่หูห้าตา เป็นเสมือนกุศโลบายหมายความว่า 5 ตา หมายถึง การรักษาศีล 5 ให้หมั่นเจริญปฏิบัติภาวนา ส่วน 4 หูนั้น หมายถึง พรหมวิหาร 4 ประกอบได้ด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ้าหากเราสามารถปฏิบัติตนได้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ ร่ำรวยเงินทอง จะไม่พบกับคำว่า อดอยาก ยากจน ยากไร้ อย่างแน่นอน“ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ยังได้กล่าวด้วยว่า ก่อนที่จะบูชาต้องมีความศรัทธาก่อน ไม่ใช่เห็นคนอื่นบูชาเราก็บูชาตาม ให้เกิดจากความศรัทธา เมื่อใจเราศรัทธาเราก็ต้องปฏิบัติดี นั่งสมาธิ มีเวลาก็หมั่นทำบุญ สวดมนต์ อุทิศบุญกุศลให้เทวดาที่ปกปักรักษาตัวเรา ให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ว่าด้วยเหตุใด ถ้าเราทำดี สิ่งดี ๆ ย่อมคุ้มครองเรา”ทั้งนี้ผู้สนใจในไพ่ทำนายปฐมบท “เทพอินทร์แปลง สี่หูห้าตา” รวมทั้งพิธีกรรม วัตถุมงคล และศาสตร์อื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิสุบินนิมิต เลขที่ 22/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี FACEBOOK : มูลนิธิสุบินนิมิต /LINE : @nnth2