Breaking News

สองตำรวจชุดปักกลด สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณรข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2564 ในสายงานป้องกันและปราบปราม จาก ผู้บัญชาการภาค1

สองตำรวจชุดปักกลด สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณรข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2564 ในสายงานป้องกันและปราบปราม จาก ผู้บัญชาการภาค1

วันที่ 14 ก.ย.2564 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุรจักร กรุงเทพฯ ร.ต.อ.อุเทน เลิศเมือง รอง.สวป.หน.ชุด ปักกลด พร้อมด้วย ด.ต.สนธญา ฐิติโสภณ สายตรวจคลองสิบ สภ.หนองแค ในฐานะผู้ปฏิบัติการชุดปักกลด เดินทางเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2564 ในสายงานป้องกันและปราบปราม โดยมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เป็นผู้มอบรางวัล
โดยทั้ง ร.ต.อ.อุเทน เลิศเมือง รอง.สวป.หน.ชุด ปักกลด และ ด.ต.สนธญา ฐิติโสภณ สายตรวจคลองสิบ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามของ สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี ที่ได้ทำหน้าที่ทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมาย ปราบผู้เสพยาและผู้ขายยามาอย่างโชกโชน รวมถึงภารกิจสำคัญคือการเป็นผู้ดูแลโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.หนองแค หรือชุดปักกลด ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค ตั้งแต่วันเปิดโครงการ ร่วมผลักดันกิจกรรม จนขณะนี้เข้าสู่วาระการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา ก็ได้มีการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ทั้งเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ตัดผม ทำอาหารแจก ประสานงานการฉีดวัคซีนโควิด19 ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้ความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ทรัพย์ และเวลาส่วนตัว

ทาง พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี ที่ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ได้เล็งเห็นความมีจิตใจของผู้พิทักษ์สันติราชและจิตอาสารอบด้าน จึงได้สนับสนุนให้ตำรวจทั้งสองนายเข้าประกวดในโครงการตำรวจดีเด่นประจำปี2564 สายป้องกันและปราบปราม ของ สภ.หนองแค ซึ่งเมื่อทางผู้ใหญ่ได้ตรวจสอบประวัติการปฏิบัติหน้าที่ก็ปรากฏว่าได้รับใบประกาศทั้งสองท่าน
และทั้งร.ต.อ.อุเทน เลิศเมือง รอง.สวป.หน.ชุด ปักกลด และ ด.ต.สนธญา ฐิติโสภณ สายตรวจคลองสิบ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน รวมถึงข้าราชการหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความรักและสนิทสนม เนื่องจากทั้งสองท่านมีจิตใจที่เมตตาโอบอ้อมอารีแก่เพื่อนบ้าน ชาวบ้านในชุมชน ทำให้เกิดความสามัคคีแน่นแฟ้นอย่างกลมเกลียวเรื่อยมา โดยเฉพาะด.ต.สนธญา ฐิติโสภณ สายตรวจคลองสิบ ที่เสียสละใช้บ้านพักส่วนตัวมาเป็นศูนย์ย่อยที่คอยไกล่เกลี่ย ร้องทุกข์ ในชุมชนตามโครงการศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชุน ของ พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี อีกด้วย