Breaking News

“หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์” ทรงมีความเลื่อมใสต่อองค์พระพุทธศาสนาเป็นแก่นเเท้ในงานสัตนาคารำลึก ประจำปี2564(จัดการภายใน) ทรงประทาน มาลัยกร 9พวงเพื่อถวายบูชาองค์สัตตนาคา

งานสัตตนาคารำลึก2564
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาภาณุพันธ์ ทรงมีความเลื่อมใสต่อองค์พระพุทธศาสนาเป็นแก่นเเท้ในงานสัตนาคารำลึก ประจำปี2564(จัดการภายใน) ทรงประทาน มาลัยกร 9พวงเพื่อถวายบูชาองค์สัตตนาคา

นาโคทั้ง7 ที่สถิตย์รักษาองค์พระธาตุพนมเเละพร้อมด้วยเชิญผ้าไตรประทานถวายเเก่ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 โดยทรงโปรดให้ ดร.พนธ์พันธ์เลิศจันทรางกูร( ผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์)(เป็นผู้แทนองค์เชิญ)ไปในการพิธี งานสัตตนาคารำลึก2564 เพื่อนำเชิญถวาย ณ พระตำหนักสัตตนาคา วัดพระธาตุพนม ตำบาลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมในวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน หัวหน้าส่วราชการในจังหวัดประชาชนร่วมในงาน เบิ้ลปทุมราช ดารา/นักร้องอาจารย์ เรนนี่ รายการคนส่องผี (ตามมาตราป้องกันโควิด19)