Breaking News

“ดร.ประยูร ครองยศ”หนึ่งในองค์ประกอบที่ดี.. ในการลงชิงชัย ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ดร.ประยูร ครองยศ”หนึ่งในองค์ประกอบที่ดี.. ในการลงชิงชัย ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2565 ซึ่งว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลายท่าน มีประวัติและผลงานเป็นที่น่าสนใจมาก หนึ่งในนั้น คือ “ดร.ประยูร ครองยศ” จัดว่ามีประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่การงานสำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น เป็นนักปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพฯ และเป็นผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ท่าน ดร.ประยูร ครองยศ ยังมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารการศึกษา โดยเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานการศึกษา / นักวิชาการศึกษา 7(หัวหน้าฝ่ายการศึกษา) สำนักงานเขตบางกะปิ ฯลฯ อีกทั้ง เคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นี่คือประวัติคร่าวๆเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของ ท่าน ดร.ประยูร ครองยศ ยังไม่นับรวมการไปดูงานต่างประเทศมาแล้วทั่วโลก ซึ่งทั้งชีวิตของ ดร.ประยูร ได้ทำงานคลุกคลีกับชาวกรุงเทพฯเรื่อยมา ดังนั้นจึงนับว่าองค์ประกอบของท่านผู้นี้ คือบุคลากรคุณภาพในการเป็นตัวเลือกของชาวกรุงเทพมหานคร อีกทั้งทีมงานของท่าน นำโดย พ.ต.ประวีร์ จินดาวรรณ ผู้อำนวยการแผนและยุทธ์ศาสตร์ ก็มีประสบการณ์ทางการเมือง

จากประสบการณ์การทำงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆมากมาย ทำให้ ท่าน ดร.ประยูร ครองยศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในการเสวนาและบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆตามงานสำคัญหลายแห่ง เช่นล่าสุดรับเชิญไปเสวนากิจกรรม TPC The Problems We Care หัวข้อ“BKK move forward –กรุงเทพฯรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งสามารถเรียกเสียงปรบมือจากผู้ฟังที่เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำและผู้ทีมีประสบการณ์แก้ปัญหาจากสนามจริง

การจะตัดสินใจเลือกใครสักคน เพื่อมาบริหารเมืองหลวงขนาดใหญ่ เช่นกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยก็ควรเลือกคนที่มีประสบการณ์ตรงในการแก้ไขปัญหาให้ชาวกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เลือกคนที่พูดเก่ง ขายฝันไปวันวัน เพราะตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องแบกรับภาระหน้าที่แก้ปัญหาอันหนักหนามาก