Breaking News

“ดร.ประยูร ครองยศ”ไม่หวั่น เป็นม้านอกสายตา.. งัดกลยุทธ์ “One Bangkok” ชิงชัยเลือกผู้ว่า กทม.

“ดร.ประยูร ครองยศ”ไม่หวั่น เป็นม้านอกสายตา..
งัดกลยุทธ์ “One Bangkok” ชิงชัยเลือกผู้ว่า กทม.

หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ดร.ประยูร ครองยศ” เบอร์ 12 ในนามผู้สมัครอิสระ เจ้าตัวไม่หวั่นและรู้ดีว่า เป็นม้านอกสายตา ที่ไม่ได้รับการกล่าวขานมากนัก แต่เชื่อว่ากลยุทธ์“One Bangkok”ใช้ในการหาเสียง ที่ตนเองเคยบริหารงานกรุงเทพมหานคร มาหลายปี จะเป็นไม้เด็ดในการชิงชัยเลือกผู้ว่า กทม.ครั้งนี้

สำหรับประวัติที่สำคัญโดยสังเขป ของ“ดร.ประยูร ครองยศ” เคยดำรงตำแหน่ง เป็นนักปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพฯ และเป็นผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารการศึกษา โดยเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานการศึกษา / นักวิชาการศึกษา 7(หัวหน้าฝ่ายการศึกษา) สำนักงานเขตบางกะปิ ฯลฯ อีกทั้ง เคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

“ดร.ประยูร ครองยศ”กล่าวเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า การหาเสียงของตัวเอง จะนำประสบการณ์ที่มองเห็นปัญหาต่างๆ ในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพมหานคร มาบูรณาการถึงความเป็นไปได้ในการทำให้เกิดเป็นรูปธรรมสูงสุด ด้วยกลยุทธ์ “One Bangkok” ซึ่งตนไม่ได้สร้างภาพจากจิตนาการขึ้นมาเอง เพราะทุกอย่างมีเหตุผล และสามารถทำได้จริง

ต่อข้อถามเรื่องมีความเชื่อมั่นในการรับเลือกเป็นผู้ว่า กทม.ครั้งนี้ มากน้อยเพียงใด “ดร.ประยูร ครองยศ” เบอร์ 12 กล่าวว่า คราวนี้ต้องยอมรับว่าคู่แข่งแต่ละคน ล้วนมีวุฒิภาวะและมากประสบการณ์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ถ้าเชื่อมั่น “ดร.ประยูร ครองยศ”ให้รับใช้คนกรุงเทพฯ ดังคำกล่าว “ประชาชน คือ นาย” นโยบาย One Bangkok “เข้าใจคนทำงาน ชาวบ้านเข้าถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน” ประชาธิปไตยคนชาว กทม. ทุกคะแนนเสียง เพราะนั่นคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนชาว กทม.อย่างแท้จริง.. ขอฝากชื่อ “ดร.ประยูร ครองยศ” ให้สื่อมวลชนช่วยพิจารณา นำเสนอข่าว” ดร.ประยูร ครองยศ กล่าวทิ้งท้าย