Breaking News

“นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์” นายก สธทท. ได้จัดประชุมแม่ทัพ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม สัมผัสได้

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายก สธทท. ได้จัดประชุมแม่ทัพ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม สัมผัสได้

จากโครงการแรกที่ประจักษ์ และสัมฤทธิ์ผลแล้ว คือ
“บินตรง… เบตง #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์” โดยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่​ ในการขับเคลื่อนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สายการบินนกแอร์ และพันธมิตรทางการท่องเที่ยว ซีซีกรุ๊ป โดยเริ่มตั้งแต่ 29 เมษายน 65 -​29 กรกฏาคม 65 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางในโครงการนี้ ท่านได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ ประชุมหารือและกำหนดทิศทางการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลทุกภาคส่วน และแนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรม สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.) เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สธทท.

ก้าวนี้ต่อไป…
สธทท. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ ด้วยความมุ่งมั่น