Breaking News

พ.ต.อ.ดร.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร ภาค9 จัดโครงการ “ศิลปะ ธรรมะ” พร้อมทำซีดีเพลงธรรมะถวายวัดและโรงเรียน

รองผู้การภาค9 จัดโครงการ “ศิลปะ ธรรมะ” พร้อมทำซีดีเพลงธรรมะถวายวัดและโรงเรียน

พ.ต.อ.ดร.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร ภาค9
จัดโครงการ “ศิลปะธรรมะ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในดวงใจ” ภายใต้ชื่ออัลบั้ม “นะโม สาตาคีรียักษ์” ซึ่งซีดีเพลงชุดนี้ประกอบไปด้วยบทเพลงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิเพลง นะโม , ศิลห้า , มาฆบูชา , วืสาขบูชา และ อาสาฬหบูชา ทุกเพลง รองผู้การพงศ์รัตน์ได้ประพันธ์มาทั้งหมด และยังร้องเองอีกด้วย โดยใข้ชื่อศิลปินว่า ไก่ ดาวดิน
สำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้เยาวชนได้รู้ถึงวันสำคัญและศิลปะธรรมะสืบต่อไป
นอกจากนี้รองผู้การไก่ พงศ์รัตน์ ยังช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการถวายซีดีเพลง ศิลปะธรรมะ ชุดที่ 1 นะโมสาตาคีรียักษ์ ให้แก่วัดแหลมเจ้าสัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสบทบทุนหารายได้บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบัติธรรมแทน (ศาลาเอนกประสงค์) หลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมและโรงเรียนอีกด้วย