"คุณกรชัย ช่อเกตุ" เข้ารับรางวัลงานประกาศเกียรติคุณ DAILYMIRROR AWARD 2021 ประจำปี พุทธศักราช 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา - News Station Online

Breaking News

“คุณกรชัย ช่อเกตุ” เข้ารับรางวัลงานประกาศเกียรติคุณ DAILYMIRROR AWARD 2021 ประจำปี พุทธศักราช 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

คุณกรชัย ช่อเกตุ เข้ารับรางวัลงานประกาศเกียรติคุณ DAILYMIRROR AWARD 2021 ประจำปี พุทธศักราช 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ประธานในพิธี ท่านสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษาท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ดร. ต้นบุญ วิสาขา อะมตะเศรษฐี ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์